Jdi na obsah Jdi na menu

 

Formuláře jsou ve formátu pdf. Po kliknutí na odkaz mohou být rovnou vyplněny nebo uloženy do vašeho PC. Po stisku příslušného tlačítka formuláře lze formulář na PC přímo vyplnit, uložit a vytisknout. Po vyplnění odevzdejte předsedovi BDK nebo odešlete doporučenou poštou na adresu BDK: Bytové družstvo Kolektiv, Hřbitovní 3479/39, Jablonec nad Nisou 46601. Některé žádosti či oznámení můžete vhodit do poštovní schránky BDK nebo odešlete na adresu hrbitovni@bd-kolektiv.cz  Některé smlouvy vyžadují úředně ověřené podpisy z důvodu ochrany obou stran před případným zneužitím. Základní podíl 1450,- Kč a manipulační poplatek 1000 Kč lze složit u Správce nemovitosti REWA, nebo do pokladny BDK proti stvrzence, informaci má předseda BDK.

 

ŽÁDOST O PÍSEMNOU DOHODU NA REKONSTRUKCI DRUŽSTEVNÍHO BYTU

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ POČTU OSOB V DOMÁCNOSTI

SMLOUVA O PODNÁJMU GARÁŽE

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU 

Žádost o vstup do BDK se od 1.1.2008 již neprovádí. Ze zákona se stává členem družstva ten uživatel, který nabyde užívací práva a povinnosti sepsáním Smlouvy o převodu družstevního podílu v Bytovém družstvu Kolektiv na byt (garáž), jen je nutno odevzdat Oznámení převodce o převodu družstevního podílu se souhlasem nabyvatele.

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU V BYTOVÉM DRUŽSTVU KOLEKTIV VČETNĚ PŘEVODU PRÁVA NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O NÁJMU DRUŽSTEVNÍHO BYTU SMLOUVY musí mít úředně ověřené podpisy, jinak jsou neplatné.

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU V BYTOVÉM DRUŽSTVU KOLEKTIV VČETNĚ PŘEVODU PRÁVA NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O NÁJMU DRUŽSTEVNÍ GARÁŽE SMLOUVY musí mít úředně ověřené podpisy, jinak jsou neplatné.

SE SMLOUVOU O PŘEVODU . . . zaplatí nabyvatel základní podíl BDK, který činí 1450,-Kč a manipulační poplatek 1000Kč, buď v kanceláři Správce nemovitosti REWA, nebo do pokladny BDK proti stvrzence. Informaci má předseda BDK.

OZNÁMENÍ PŘEVODCE O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU V DRUŽSTVU SE SOUHLASEM NABYVATELE

UNIVERZÁLNÍ PLNÁ MOC

Nové žádosti na převody družstevních bytů a garáží do vlastnictví byly všem členům BDK předány na členské schůzi v červenci 2021. Potřebuje-li uživatel další formuláře, obraťte se na předsedu BDK.

 

Pokud objevíte chyby nebo nesrovnalosti v některém formuláři, kontaktukte mne na email nebo telefon.

Správce www stránek email: hrbitovni@bd-kolektiv.cz, mobil: 725 398 275

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

namakanec13@icloud.com - Ryska martin

16. 4. 2021 22:14

Dobrý den mnel bych zájem o družstevní byt s manželkou Snáší cerou