Jdi na obsah Jdi na menu

Vytápění našeho bytového domu

Od 1.6.2010 máme v provozu kotelnu osazenou tepelným čerpadlem vzduch - voda. V zimních měsících je systém dotápěný plynem.

Celý systém dodala firma Abastor s.r.o. Liberec. Ta kotelnu financovala a je tedy v jejím majetku. Podle smlouvy, sepsané na 20 let, drží 24 hodinový servis.

Větší obrázek 

strojovna
 
Topení je řízeno RTU (regulátor teplovodního uzlu) podle venkovní teploty. ŘPJ (řídící procesorová jednotka) řídí teplotu primární vody v akumulačních nádržích. Oběžné čerpadlo topení je frekvenčně řízené, tzn. že upravuje svůj výkon podle nastavení termostatických ventilů v bytech. Teplota výstupní a vratné topné vody je odečítána dálkově IP teploměrem. Teplotu teplé užitkové vody řídí ŘPJ. Doplnění vody do systému topení je automatické.

Chod kotelny je plně automatický, režim je však upraven na RTU podle potřeb uživatelů bytů. Také zimní - letní provoz a noční útlum je řízen RTU.