Jdi na obsah Jdi na menu

Členská schůze

 

KONÁNÍ ČLENSKÝCH SCHŮZÍ

Každá členská schůze je minimálně 14 dnů předem oznámena pozvánkami osobně domovním důvěrníkem, na vývěskách ve vchodech a na www stránkách. Materiály k prostudování jsou členům BDK předány s pozvánkou proti podpisu. Nebydlící členové dostanou pozvánku a materiály emailem nebo poštou, nemají-li internet.

Zápis je po schůzi a po ověření, během 14 dnů zveřejněn v zaheslované složce PRO ČLENY BDK.

______________________________________________________________________________

3.12.2019

Výroční členská schůze odsouhlasila program schůze, zvolila zapisovatele a ověřovatele zápisu. Zápis ze schůze je v zaheslované složce PRO ČLENY BDK.

26.8.2019

Členská schůze jednohlasně odsouhlesila průběh členské schůze a volbu předsedy BDK, kterým byl zvolen Mgr. Jiří Kulhánek. Viz zápis ze schůze v zaheslované složce PRO ČLENY BDK.

1.8.2019

Pozvánka na mimořádnou členskou schůzi, která se koná 26.8.2019 od 18:00Mimořádná členská schůze

22.7.2019

Dnes proběhla členská schůze. Předsedkyní BDK byla zvolena Šárka Havířová, Zápis je ke stažení v zaheslované složce PRO ČLENY BDK.

8.7.2019

Pozvánka na mimořádnou členskou schůzi, která se koná 22.7.2019 od 18:00. Mimořádná členská schůze

1.7.2019

Členská chůze byla zahájena usnášeníschopná, připomínky projednávány, při přípravě Usnesení před schvalováním navrhl pan Škoda zkontrolovat usnášeníschopnost schůze, protože někteří členové schůzi opustili. Byl proveden přepočet zůčastněných osob a zjištěna neschopnost usnášení této schůze. Proto byla schůze po dvou hodinách projednávání následně rozpuštěna.